اموزش چرتکه یکی از بهترین فرمول ها را در ریاضی دارد. چرتکه فواید بسیاری نیز دارا است:

1-کمک به مغز

2-سرعت در تمامی کار ها

3-درک مطالب

4-قدرتمند شدن حافظه

5-افزایش تمرکز

6-پردازش بهتر اطلاعات ...