اموزش چرتکه هم اکنون به صورت رایگان در لینک زیر قرار دارد. همینطور اضافه هم میشود.

پارت اول:


http://uploadboy.me/vtpkcklw9s5w/آموزش چرتکه جلسه اول.3gp.html
پارت دوم:
http://uploadboy.me/ff9ekcjqinb5/آموزش چرتکه جلسه دوم.3gp.html

پارت سوم:
http://uploadboy.me/wslesmez8sh0/آموزش چرتکه جلسه سوم.3gp.html
پارت چهارم:
http://uploadboy.me/2vpyeogvidke/آموزش چرتکه جلسه چهارم.3gp.html